PIME: Ajuts i Subvencions
Mostra'n 
1 Link Institut Català de Finances

L'ICF és l'entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya i facilita finançament per a inversions empresarials.
Es financen projectes econòmicament viables: que presentin un pla de negoci amb un cash-flow suficient pel retorn del deute i garanties complementàries per a possibles desviacions.

2 Link ICO Instituto de Crédito Oficial.

L'Institut de Crèdit Oficial és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d'Economia i Hisenda a través de la Secretaria d'Estat d'Economia i consideració d'Agència Financera de l'Estat.

3 Link Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) presta sus servicios a las empresas españolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional. Dispone para ello de sus propios recursos financieros, materiales y humanos

4 Link PIMESTIC

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i per ACC1Ó, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

5 Link Avalis de Catalunya, SGR

Entitat financera especialitzada en la concessió d’avals a pimes i autònoms amb seu social a Catalunya. Té com a objectiu facilitar l’accés al finançament a llarg termini a través de l’atorgament de la seva garantia.

6 Link Agència catalana per a l'empresa

Entitat adreçada a impulsar la innovació i la internacionalització de les empreses catalanes a través del CIDEM i el COPCA, que aporten recursos i serveis per millorar la competitivitat empresarial.

7 Link ENISA Empresa Nacional de Innovación, SA

La Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) és una empresa de capital públic adscrita al Ministeri d’indústria, Turisme i Comerç que ofereix inversions financeres, principalment préstecs participatius, fonamentalment en projectes inclosos dins les etapes de naixement i creixement de les empreses.

8 Link Institut Català de Crèdit Agrari

Organisme autònom financer adscrit al Departament d’Economia i Finances que ofereix préstecs per a l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària.

9 Link Portal de finançament

L’objectiu del portal del Finançament és posar a la disposició de totes les empreses i persones emprenedores de Catalunya la informació dels instruments financers que promou la Generalitat de Catalunya.

10 Link INICIA: per la creació d'empreses

Ofereix informació i assessorament empresarial, principalment per a petites empreses i treballadors autònoms. El seu àmbit d’actuació s'estén a tres camps: la difusió de la cultura d’empresa, el foment de la creació d’activitat empresarial i el suport a les microempreses i petites empreses.

11 Link CP’AC Fundación per a la Promoción de la Autoocupación de Catalunya

Entitat constituïda l’any 1986 amb l’objectiu de fomentar l’autoocupació a Catalunya. La seva finalitat és donar suport als emprenedors per posar en marxa nous projectes empresarials, donar suport a la consolidació de noves microempreses i afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur.

12 Link Barcelona Activa

Barcelona Activa aporta suport a les persones emprenedores. És l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona.

13 Link Consell de Cambres de Catalunya

Associació que agrupa les cambres de comerç catalanes. Les seves actuacions i iniciatives s'encaminen a la promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació.

14 Link InnoEmpresa 2007-2013. Proyectos Suprarregionales

Medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial español, incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza. Se entiende como proyectos de carácter suprarregional, aquellos en los que participen empresas de distintas comunidades autónomas.

Bàner

Centre de formació

Segueix-nos a ...

Anuncis

SIL Informàtica Canet
Tot en informàtica de consum i de empresa.
Carrer Bofill i Matas, 3
08360 - Canet de Mar - Barcelona
Tel: 93 794 08 96
mari@infomercat.com
Pere Arañó Planas Assessor, S.L.P.U.
Assessoria jurídica, fiscal, laboral i comptable. Administració de comunitats i serveis immobiliaris.
Ronda Sant Domènec, 18
08360 - Canet de Mar - Barcelona
Tel: 93 794 27 21 - Fax: 93 794 05 98
IDMTC
Treballs de restauració de façanes i interiors d'habitatges, pintura decorativa i muntatges de produccions gràfiques per a publicitat, moda, etc.
Carrer Nou, 43
08360 - Canet de Mar - Barcelona
Tel: 93 795 42 31 - Fax: 93 795 42 31 Tel. mobil: 607 471 371
Finques Sant Cebrià
La teva immobiliària del Maresme: Cases, pisos, xalets i locals comercials.
Av. Maresme, 11-13
08396 - Sant Cebrià de Vallalta - Barcelona
Tel: 93 763 14 73 - Fax: 93 763 06 00
J. Pedrero e hijos, s.l.
Transport i Venda d'Àrids. Moviment de Terres. Murs de Conteción i Rocalles. Containers.
Carrer Cuba, 1
08360 - Canet de Mar - Barcelona
Tel: 93 794 16 05 - Fax: 93 794 16 05
Barcelona Taurina
La web taurina de Alberto Faricle
Desde mi optica
Visita nuestra web
You are here:   IniciFinancesPIME: Ajuts i Subvencions